Generic filters
Exact matches only

Història d'Aguas de Mondariz

La història de la millor aigua del món.
La història de Mondariz gira al voltant de l’explotació de les seves aigües mineromedicinals. Hi ha interpretacions documentals que relacionen Mondariz amb l’antiga vila romana de Búrbida i que indiquen que els antics habitants del castell de Sobroso coneixien i feien servir aquestes aigües en unes instal·lacions que van ser destruïdes a la batalla d’Uclés (segle XII).

El ressorgiment de les aigües (al segle XIX) es deu, en primera instància, a Domingo Blanco Lage, metge de Mondariz, que va observar com els seus veïns es guarien les ferides dermatològiques usant aquestes aigües, que posteriorment va fer servir amb finalitats terapèutiques en el desenvolupament de la seva professió.

Però els anys de gran esplendor van arribar gràcies a Enrique Peinador Vela i la seva família. L’any 1873 s’aconsegueix la declaració d’utilitat pública de l’aigua i des de l’any 1877 s’envasa l’aigua mineral a la planta d’envasament (situada en aquest moment en un edifici annex a la deu).

Durant molts anys l’activitat s’ha desenvolupat paral·lelament a la del balneari de Mondariz, el centre balneoterapèutic més modern de Galícia, situat a la vall del Tea.

Dels beneficis terapèutics de l’aigua de Mondariz n’han gaudit, al llarg de la història, els personatges més il·lustres del segle passat, com ara Isaac Peral, Echegaray, Arniches, Castelao, W. Fernández Flórez, Castelar, entre d’altres.

“Això no és pas un balneari. És el Palau de les Aigües”, va afirmar el premi Nobel José de Echegaray en conèixer els efectes salutífers de les aigües de Mondariz.

GAMMA DE MONDARIZ