Generic filters
Exact matches only

Avís legal

1. OBJECTE

Aquest avís legal regula l’ús del lloc web www.vichycatalan.com, del qual és titular PREMIUM MIX GROUP, SL (d’ara endavant, EL PROPIETARI DEL WEB).

Navegar pel lloc web li atribueix la condició d’USUARI del lloc i comporta que accepta plenament i sense reserves totes i cadascuna de les condicions d’aquest avís legal.

EL PROPIETARI DEL WEB es reserva el dret de modificar la presentació, configuració i contingut del lloc web, així com les condicions requerides per accedir-hi i fer-lo servir. L’accés i utilització dels continguts del lloc web després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o canvis en comporta l’acceptació.

PREMIUM MIX GROUP, SL, es reserva el dret de modificar sense notificació prèvia els termes i les condicions que s’estipulen aquí, totalment o parcialment. Per fer-ho cal que publiqui qualsevol canvi de la mateixa manera com apareixen aquestes condicions d’ús o per mitjà de qualsevol tipus de comunicació adreçada als usuaris.

Per això és recomanable llegir-ne atentament el contingut en cas de voler consultar la informació i fer servir els serveis que ofereix aquest lloc web.

A més, l’usuari està obligat a fer un ús correcte del lloc web d’acord amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal, i ha de respondre davant del PROPIETARI DEL WEB o davant de tercers de qualsevol dany i perjudici causat a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està prohibida de manera expressa. EL PROPIETARI DEL WEB en pot denegar o retirar l’accés i l’ús en qualsevol moment.

2. IDENTIFICACIÓ

EL PROPIETARI DEL WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:

  • La seva denominació social és PREMIUM MIX GROUP, SL.
  • La seva denominació comercial és PREMIUM MIX GROUP, SL.
  • El seu CIF és B-59162701.
  • El seu domicili social és al carrer de Còrsega, 272, 08008 Barcelona (Barcelona).
  • Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 45575, foli 67, secció 8, full B-157641, inscripció 76.

3. COMUNICACIÓ

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diversos mitjans de contacte que detallem tot seguit:

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DEL WEB es consideren eficaces, amb caràcter general, quan es duen a terme per qualsevol dels mitjans detallats més amunt.

4. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

Es pot accedir al lloc web i als seus serveis de manera lliure i gratuïta. Tot i això, EL PROPIETARI DEL WEB pot condicionar l’ús d’alguns dels serveis oferts al seu web a l’emplenament previ del formulari corresponent.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes les dades que comuniqui al PROPIETARI DEL WEB i és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.

L’usuari es compromet de manera expressa a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DEL WEB i a no fer-los servir, entre d’altres, amb les finalitats següents:

a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.

b) Introduir a la xarxa virus informàtics o dur a terme actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o provocar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DEL WEB o de terceres persones, així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics per mitjà dels quals EL PROPIETARI DEL WEB presta els seus serveis.

c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DEL WEB o de tercers i, si escau, extreure’n informació.

d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DEL WEB o de tercers.

e) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició del públic o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es disposi de l’autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès.

g) Obtenir dades amb finalitat publicitària i de trametre publicitat de qualsevol tipus i comunicacions amb finalitats de venda o d’altres de comercials sense la sol·licitud o el consentiment previs.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DEL WEB. No es poden considerar cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre aquests elements a banda del que és estrictament necessari per a l’ús correcte del web.

Per tant, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i fer, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no se cedeixin posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol tipus que apareixen al lloc web són propietat del PROPIETARI DEL WEB. No es pot considerar que fer servir el web o accedir-hi atribueixi a l’usuari cap dret sobre aquests elements.

Queden prohibits la distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat autoritzat de manera expressa pel titular dels drets d’explotació.

L’establiment d’un enllaç no implica en cap cas relacions entre EL PROPIETARI DEL WEB i el propietari del lloc web en què s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació pel PROPIETARI DEL WEB dels seus continguts o serveis.

EL PROPIETARI DEL WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari faci dels materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que faci amb aquests materials.

4.1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I L’ÚS

El contingut d’aquest lloc web és general i té una finalitat purament informativa. No es garanteix plenament l’accés a tots els continguts, ni l’exhaustivitat, la correcció, la vigència o actualitat ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

EL PROPIETARI DEL WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tot tipus derivats dels fets següents:

a) La impossibilitat d’accedir al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit per mitjà del lloc web o dels serveis que s’hi ofereixen.

b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a tall d’exemple, EL PROPIETARI DEL WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets de l’honor, de la intimitat personal i familiar i de la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, EL PROPIETARI DEL WEB declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació trobada fora d’aquest web i que no sigui gestionada directament pel nostre administrador. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DEL WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats, ni en suggereix ni en recomana la visita. Per tant, tampoc no és responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DEL WEB no es responsabilitza dels enllaços establerts per tercers.

4.2. PROCEDIMENT EN CAS D’ACTIVITATS IL·LÍCITES

En cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut o de qualsevol activitat a les pàgines web incloses al lloc web o accessibles per mitjà del lloc web, ha d’enviar una notificació al PROPIETARI DEL WEB en què s’identifiqui degudament i especifiqui aquestes suposades infraccions.

4.3. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada per mitjà del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que s’hagin de publicar formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

5. LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquestes condicions es regeixen per la legislació espanyola vigent.