Mondariz
 

Una aigua mineromedicinal

L’aigua de Mondariz és una aigua de mineralització dèbil amb una composició de minerals que li confereixen propietats altament saludables.

És una aigua bicarbonatada, per la qual cosa resulta especialment bona par a digerir els àpats. L'agua de Mondariz, a part d'afavorir l'eliminació urinària de substàncies de rebuig i prevenir afeccions com la gota, també és indicada contra les afeccions que cursen amb hiperacidesa, com les gastritis i les úlceres.